Žymūs kraštiečiai

Adomėnas Petras Gailutis (g. 1936 01 08 Minkūnuose) informatikas, technologijos m. dr., VGTU prof.

Bičiūnas Rimas (g. 1945 08 13 Panemunyje) dailininkas tapytojas, Rokiškio krašto garbės pilietis.

Bičiūnas Jonas (1908 06 24 Palaidžioje – 1975 04 06 Romoje) kunigas, prelatas, teologijos m. dr. 

Bičiūnas Juozas (1906 08 23 Palaidžioje – 1961 03 07 Čikagoje)ekonomistas, JAV spaudos darbuotojas.

Byra Jonas (1891 02 05 Panemunyje – 1972 11 15 Vilniuje) dainininkas, pedagogas.

Bičiūnienė Monika (1910 04 28 Baubliuose – 2009 10 23 Vilniuje) dailininkė, viena garsiausių tapytojų primityvisčių Lietuvoje. 

Butėnas Antanas (g. 1928 07 22 Panemunyje) veterinarijos gydytojas, technikos m. dr., LVA doc.

Četkauskas Povilas (g. 1904 06 16 Panemunyje – 1991 03 08 Kaune) akordeonininkas, choro dirigentas, kompozitorius

Četkauskas Vytautas (1910 10 28 Panemunyje – 1986 02 21 Panemunyje) vargonioninkas, chorvedys, pedagogas.

Čibinskas Eugenijus (g. 1963 07 17 Šniukštuose) dailininkas keramikas.

Čižiūnaitė Elena (1918 09 10 Panemunyje – 1987 03 05 Vilniuje) chemikė, chemijos m. dr., doc.

Dovydėnas Rimantas (g. 1957 02 09 Dauniūnuose) karikatūristas, dirba „Valstiečių laikraštyje“.

Genys Arvydas (g. 1954 09 20 Panemunyje) poetas.

Jakulis Antanas (1939 05 28 Panemunyje – 1984 06 16 Klaipėdoje) kalbininkas, hum. m. dr., doc.

Jurkėnas Juozas (g. 1929 09 04 Bostone, nuo 1931 gyveno Panemunio vnk.) filologas, hab. hum. m. dr., VPU prof.

Kesiūnas Povilas (1893 01 20 Stenionyse – 1981 07 04 Čikagoje) JAV rašytojas, teisininkas, pedagogas.

Kisielis Petras (1890 05 13 Grybonių vnk. – 1940 05 15 Vladivostoke)  dailininkas, pedagogas.

Kliauga Antanas(1896/7 Vilkolių k. – 1991 Rokiškyje)savamokslis dailininkas, primityvistas.

Kopustinskas Povilas (1902 04 14 Panemunyje – 1966 04 20 Kaune) ekonomistas, bankininkas, KU, VU dėst.

Kubilius Vytautas (1928 11 23 Aukštadvaryje – 2004 02 17 Vilniuje) literatūrologas, humanitarinių m. dr., prof.

Lauciūnas Anupras (g. 1926 01 10 Panemunyje) aktorius, režisierius.

Martinonis Nikodemas (1887 06 01 Panemunyje – 1957 08 19 Kaune) muzikas, pedagogas.

Mironas Petras (1872 06 23 Veseliškių vnk. – 1933 06 19 Kaune) veterinarijos gydytojas, karinis, valstybės veikėjas.

Mironas Vladas (1880 06 22 Kuodiškiuose – 1953 02 17 Vladimire, Rusijoje) 1918 Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataras, kunigas, politinis veikėjas.

Slavinskas Gintaras (g. 1944 11 10 Kuodiškiuose) dailininkas.

Stašys Konstantinas (1880 08 16 Veseliškiuose – 1942 Vorkutoje) farmacininkas, visuomenės veikėjas.

Stašys Konstantinas (1843 05 20 Veseliškiuose – 1919 10 25 Vilniuje) kunigas.

Streikus Zenonas (g. 1954 12 23 Panemunyje) psichologas, visuomenės veikėjas, Seimo narys.

Striupas Romas (1886 12 12 Steponiuose – 1934 09 08 Kaune) rašytojas.

Šavelis Rimantas (g. 1942 01 10 Steponiuose) rašytojas.

Šavelis Vytautas (1928 02 18 Steponiuose – 1996 02 01 Ilgalaukiuose) literatas. 

Urbakonis Petras (1895 Panemunyje – 1919 11 21 prie Radviliškio) karinis veikėjas.

Vizbaras Jonas (1888 11 27 Šiliuškiuose – 1976 01 10 Šiliuškiuose) tautodailininkas, medžio drožėjas.

Vizbaras-Vapsva Petras (1911 05 28 Pagojėje – 1953 07 15 Vilniuje) partizanas.

Zemlickas Antanas (1911 11 03 Naujasodėje – 1983 Trakuose) spaudos darbuotojas.