PANEMUNIO ANGELAS

     Įspūdingas 5 metrų aukščio paminklas, skirtas šioje vietoje, buvusiame durpyne užkastų 1944–1954 m. Panemunio apylinkėse žuvusiems partizanams ir visoms rezistencijos aukoms atminti (projekto autorius – architektas A. Paslaitis, skulptorius – K. Kisielius). Paminklo sukūrimas ir pastatymas užtruko 13 metų, jis  pastatytas už žmonių suaukotus pinigus.