Kunigui, signatarui, ministrui pirmininkui Vladui Mironui 140

     Panemunio krašte nerasi žmogaus, kuris nežinotų kas buvo Vladas Mironas. Visam Rokiškio rajonui yra didelė garbė, kad šis didis žmogus, kunigas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, ministras pirmininkas, aktyvus visuomenininkas, diplomatas, kultūrininkas, lietuvybės žadintojas ir valstybės kūrėjas yra mūsų kraštietis, kuriam šiemet birželio 22 dieną  sukako 140-oios gimimo metinės.

        Birželio 23 dieną panemuniečiai ir svečiai rinkosi į Panemunio Švč. Trejybės bažnyčią, kur klebonas Albertas Kasperavičius aukojo Šv. Mišias už laisvės kovotojus ir kankinius. Per pamokslą kunigas jautriai priminė, kokią didelę įžymybę turi nedidelis Kuodiškių kaimas, kur kadaise gimė Vladas Mironas. Mišiose skambėjo Rokiškio kultūros centro tremtinių choro „Vėtrungė“ giedamos giesmės. Pagarbą atidavė Pandėlio jaunieji šauliai ir ateitininkų kuopa. Po Šv. Mišių visi skubėjo vykti į gimtąjį Kuodiškių kaimą, prie paminklinio akmens, kur vyko šventinis renginys. Šiltą ir saulėtą dieną, ant Vižuonos upės kranto, po svyrančiais medžiais susirinko neabejingi šalies istorijai ir Vladui Mironui. Į minėjimą atvyko Lietuvos nacionalinio muziejaus istorikė, profesorė Vilma Bukaitė, kuri sudarė Vlado Mirono gyvenimo ir veiklos knygą. Jos šiltas ir  jautrus pasakojimas priminė, kad mūsų gerbiamas kraštietis buvo neeilinis žmogus, kilnumo ir pasiaukojimo pavyzdys.

              Renginyje skambėjo Pandėlio balsiukų solistės Liepos Dabriškaitės atliekamos dainos, eksponuojama stendinė paroda apie Vlado Mirono gyvenimą ir įamžinimą. Apie sukurtą sakralinį maršrutą, kuriame yra įtraukta Vlado Mirono asmenybė plačiau papasakojo Rokiškio rajono vietos veiklos grupės vadovė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė. Susirinkusiuosius sveikino ir mintimis apie sukaktį pasidalino rajono meras Ramūnas Godeliauskas. Renginyje dalyvavusiems Smetonos Šaulių 5-osios rinktinės Pandėlio 513-osios kuopos šauliams ir Pandėlio gimnazijos Šv. Onos Ateitininkų kuopos nariams buvo įteikti apdovanojimai ir padėkos už nuopelnus. Pabūti kartu, pabendrauti ir pasivaišinti kvietė Panemunio bendruomenės šeimininkės. Dabartinis Mironų sodybos savininkas Jonas Pertyla, padedant Pandėlio seniūnijai prižiūri ir puoselėja aplinką, šiltai priima susirinkusiuosius ir puoselėja viltis, kad ši vieta vis labiau bus žinoma ir lankoma keliautojų.

                                   Vyresn. bibliotekininkė Elena Baronienė

spacer

One comment on “Kunigui, signatarui, ministrui pirmininkui Vladui Mironui 140

  1. A WordPress Commenter

    Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a reply